web analytics
Dokumen

Form Tugas Akhir

Standar_Penulisan_TA_Prodi_TI_Ubaya____Versi_Januari_2018(1) Panduan_dan_format_jurnal_TA_mahasiswa Revised_Form_Progress_TA_7_Maret_2017 FORM PENGANTAR TA. Form_Persetujuan_dobing_TA(1) Form Ganti Judul Form Ganti Topik Form Ganti Dobing TA Form perpanjangan Form_Checklist_Ringkasan_Urutan_Isi_TA Format_softcopy_TA_ke_Perpus_Ubaya SURAT PERNYATAAN FOTO BERKERUDUNG Tanda_terima_CD_TA_dan_Jurnal_TA Tanda_terima_buku_TA_utk_perusahaan S URAT_PERNYATAAN_KEASLIAN_KARYA_ILMIAH Form_Alumni  

UA-129886102-1